Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 25. april kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 75 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 16. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 09:22