Semesterside for RINF1200 - Høst 2007

Eksamensoppgaven Høst 2007 med kommentarer er tilgjengelig på http://www.torvund.net/index.php?page=RINF1200_eks_2007H_oppg

22. des. 2007 21:49

Til eksamen kan dere ta med lovteksten (åndsverkloven). Kjøp særtrykk som i alle fall ikke er eldre enn at endringene fra 2005 er med. Gå hit for å se hva som er tillatte innarbeidinger av lovtekst.

Andre (tillatte) hjelpemidler er det ikke behov for.

16. nov. 2007 13:42

Eksamensoppgaver fra H 2004 og H 2006 med kommentarer finnes på http://www.torvund.net/index.php?page=RINF1200_eksamen

Her vil man kunne se hvordan oppgaver kan løses og hva som kreves.

26. okt. 2007 17:39