RINF1200 – Opphavsrett og beslektede rettigheter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg grunnleggende opphavsrett knyttet til digitale medier. Det omfatter hovedtrekk i hva som er vernet, hvilke enerettigheter opphavsretten gir, samt deler av reglene som avgrenser opphavsretten. Videre vil emnet omhandle avtalelisenser og overdragelse av opphavsrett, forvaltningsorganisasjonene samt sanksjonene. Emnet gir også en oversikt over internasjonal regulering av opphavsrett. Av beslektede rettigheter behandles i første rekke vern av databaser, domenenavn, utøvende kunstneres prestasjoner, produksjoner og kringkastingssendinger.

Hva lærer du?

Du vil tilegne deg grunnleggende kunnskap om opphavsrett på et nivå som er tilstrekkelig til å kunne forstå og forholde seg til de opphavsrettslige problemstillinger som man møter ved arbeid i og med medier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt dels som forelesninger, dels som kurs hvor det forutsettes aktiv deltakelse i diskusjoner, studentpresentasjoner m.m.

Eksamen

Skriftlig eksamen med bokstavkarakterer.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk