Pensum/læringskrav

Lovtekst

Alle må ha Lov om opphavsrett til åndsverk . Dette er primærkilden, og den som undervisningen tar utgangspunkt i. Det anbefales å kjøpe særtrykk. Dette er lovlig hjelpemiddel på eksamen.

Hovedlitteratur

Torvund, Olav: Opphavsrett - en introduksjon, Se nettside.

Tilleggslitteratur

Ole Andreas Rognstad: Opphavsrett, 2009. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-00729-8.

Boken går generelt noe dypere enn det som kreves på RINF1200.

Følgende deler er ikke eksamensstoff:

Avsn. 2.1 (men anbefalt lesing som bakgrunnsinformasjon)

Kap 4, dog kreves kjennskap til hovedprinsippene i Bern-konvesjonen (avsn. 4.3.2)

Kap 5 (men nytting bakgrunnsinformasjon)

Kap 23

Kap 30, 31 og 32.

Publisert 27. juli 2016 10:16 - Sist endret 12. juni 2017 13:56