Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet undervises siste gang høsten 2011. Emnet blir et bacheloremne med emnekode AST3220 og har oppstart våren 2012.

Relativistisk kosmologi: metrikker, Friedmann-ligningene, FRW- og de Sitter-modellene. Det tidlige univers: Inflasjon, grunnstoffsyntese, dannelse av bakgrunnsstrålingen. Strukturdannelse: utvikling av kosmologiske tetthetsperturbasjoner, dannelse av storskalastrukturer og fluktuasjoner i bakgrunnsstrålingen.

Hva lærer du?

Du får en moderne forståelse av fysisk kosmologi og metoder som kan brukes til å løse kosmologiske problemer. Du skal få bakgrunn til å velge hovedoppgave innenfor fagområdet kosmologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført), eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er to timer forelesninger i uken og tre timer med regneøvelser/seminarer.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller ca. 70% av sluttkarakteren. En underveisvurdering (skole- eller hjemmeeksamen) teller ca. 30% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to deleksamenene. Bokstavkarakterer (A-F). I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis på engelsk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2009.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)