Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet undervises siste gang høsten 2011. Emnet blir et bacheloremne med emnekode AST3220 og har oppstart våren 2012.

Relativistisk kosmologi: metrikker, Friedmann-ligningene, FRW- og de Sitter-modellene. Det tidlige univers: Inflasjon, grunnstoffsyntese, dannelse av bakgrunnsstrålingen. Strukturdannelse: utvikling av kosmologiske tetthetsperturbasjoner, dannelse av storskalastrukturer og fluktuasjoner i bakgrunnsstrålingen.

Hva lærer du?

Du får en moderne forståelse av fysisk kosmologi og metoder som kan brukes til å løse kosmologiske problemer. Du skal få bakgrunn til å velge hovedoppgave innenfor fagområdet kosmologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført), eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er to timer forelesninger i uken og tre timer med regneøvelser/seminarer.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller ca. 70% av sluttkarakteren. En underveisvurdering (skole- eller hjemmeeksamen) teller ca. 30% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to deleksamenene. Bokstavkarakterer (A-F). I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis på engelsk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2009.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)