AST5330 – Satsvis og sekvensiell estimering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Matematisk fremstilling av teorien for satsvis og sekvensiell estimering, bl.a. minste kvadraters metode og Kalman filtrering. Det fokuseres på spesielle teknikker, partisjonering og faktorisering, som benyttes til løsing av store og kompliserte systemer.

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg bakgrunn for å anvende satsvis og sekvensiell estimering i master- og ph.d.-oppgaver innen romgeodesi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

AST4230. Man kan ha nytte av AST5230.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot AST313.

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det er to timer forelesninger/kollokvier i uken.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatoriske innleveringsoppgaver kan gis. Andre vurderingsformer kan også benyttes. Bestått/ikke bestått.

Annet

Emnet går hvis minst 3 studenter melder seg.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)