Kort om emnet

Gass i solatmosfæren, heliosfæren og det interstellare rommet; supernovaer og ionisasjonsfronter, bølger og ustabiliteter. Dette emnet har byttet semester fra vår til høst. Endringen trådte i kraft høsten 2006.

Hva lærer du?

Du lærer å beskrive prosesser i nøytral og ionisert gass.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) , eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot AST3130/4130

Undervisning

3 timer forelesninger og 2 timer regneøvelser/seminarer per uke.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatoriske innleveringsoppgaver kan gis. Andre vurderingsformer kan også tas i bruk. Bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Siste undervisningssemester var høsten 2009

Eksamen

Siste eksamenssemester er høsten 2011.

Undervisningsspråk

Engelsk