Kort om emnet

Relativistisk kosmologi: metrikker, Friedmann-ligningene, FRW- og de Sitter-modellene. Det tidlige univers: Inflasjon, grunnstoffsyntese, dannelse av bakgrunnsstrålingen. Strukturdannelse: utvikling av kosmologiske tetthetsperturbasjoner, dannelse av storskalastrukturer og fluktuasjoner i bakgrunnsstrålingen.

Hva lærer du?

Du får en moderne forståelse av fysisk kosmologi og metoder som kan brukes til å løse kosmologiske problemer. Du skal få bakgrunn til å velge hovedoppgave innenfor fagområdet kosmologi.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført), eller tilsvarende kunnskaper. Dessuten bør AST4210 – Stråling I (nedlagt) studeres parallelt.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST4220 – Kosmologi I (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er to timer forelesninger i uken og to timer med regneøvelser/seminarer.

Eksamen

Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen teller ca. 60% av sluttkarakteren. To underveisvurderinger (skole- eller hjemmeeksamener) teller hver ca. 20% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de tre deleksamenene. Bestått/ikke bestått. I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)