Kort om emnet

Metoder for numerisk simulering i hydrodynamikk og plasmafysikk med anvendelse på astrofysiske problemstillinger.

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg bakgrunn for å anvende numeriske simuleringsmetoder i ph.d.-oppgaver innen astrofysisk hydrodynamikk og plasmafysikk.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet, spesielt AST3130 – Gassdynamikk (nedlagt). AST5130 – Romplasma (nedlagt), INF-MAT2350 – Numeriske beregninger (nedlagt) og FYS3150 – Computational Physics kan også være nyttig.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST5340 – Numerisk simulering (nedlagt)

10 studiepoeng mot AST314.

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det er to timer forelesninger/kollokvier i uken.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatoriske innleveringsoppgaver kan gis. Andre vurderingsformer kan også benyttes. Bestått/ikke bestått.

Annet

Emnet går hvis minst 3 studenter melder seg.


Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres høsten 2005. Mer informasjon kommer på emnets semesterside. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)