Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Interpolasjon med polynomer og splinefunksjoner, numerisk integrasjon, direkte metoder for lineære ligningssystemer, systemer av ikke-lineære ligninger,, minimering av funksjoner av flere variable, ikke-lineær minste kvadraters metode.

Hva lærer du?

I de første matematikkursene møter studentene en del elementære numeriske metoder. I dette kurset blir repertoaret av slike metoder utvidet og systematisert. Effektiv implementasjon av numeriske metoder i programmeringsspråket Matlab blir også vektlagt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus /MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110, MAT1120 – Lineær algebra /MAT 120, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger /MAT 100 og INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) /INF 101.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot MoD 190, 3 studiepoeng mot MA-IN 127.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer oppgavegjennomgåelse per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. De obligatoriske oppgavene skal løses individuelt.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med MOD190.

Tilsynssensor for emnet er: Trond Steihaug

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet vil våren 2007 erstattes av INF-MAT2351 – Numeriske beregninger (nedlagt)

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk