Dette emnet er nedlagt

FRM1210 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter legemiddelkjemi, farmakognosi, cellebiologi, mikrobiologi, farmakologi og fysiologi presentert på en integrert form med legemiddelsubstansenes kjemi og virkningsmekanismer som sentrale tema. Hovedprinsipper for interaksjon mellom legemiddel og reseptorer/enzymer/transportproteiner, intracellulære signalveier, bivirkninger, syntese av legemiddelsubstanser, struktur-aktivitets- begrepet, funksjonelle grupper, stereokjemi, absorpsjon og metabolisme av legemidler omhandles. I emnet inngår også antineoplastiske legemidler, antibiotikaresistens og effekt av legemidler på mikroorganismer.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg som student kunnskap og forståelse innen legemiddelkjemi, farmakognosi, cellebiologi, farmakologi og mikrobiologi, for å kunne vurdere struktur-aktivitetsforhold og molekylære virknings- mekanismer for hovedgruppene av legemidler. Du skal også kjenne til testsystemer for legemiddeleffekter, isolering og dyrking av bakterier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter FRM1110 Grunnleggende farmasi.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FRM1110 Grunnleggende farmasi.

Undervisning

Undervisningen starter i vårsemesteret, og avsluttes i høstsemesteret. Kurset varer i 24 uker. Undervisningen skjer ved hjelp av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Eksamen

Emnet har to skriftlige 4-timers eksamener.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: "Kontinuasjon" : http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: "eksamen" :http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Emnet ble evaluert høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

35

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår

Eksamen

Hver høst

Deleksamen hver vår og avsluttende tverrfaglig eksamen hver høst

Undervisningsspråk

Norsk