Dette emnet er nedlagt

FRM2410 – Formulering og bruk av legemidler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Overordnet mål: Studenten skal systematisk bygge kompetanse om formulering og bruk av legemidler ved å sette sammen fagkunnskap fra de fleste farmasøytiske fagdisipliner.

Struktur: Undervisningsmessig vil kurset bestå av en generell del som vil undervises i noen uker spredt over hele kurset og en spesiell del hvor det skal undervises i formulering og bruk av legemidler ved sykdommer i de enkelte organsystemer. Det er for hver del utarbeidet detaljerte målformuleringer, fordelt i kunnskapsmål, ferdighets- og holdningsmål.

Hva lærer du?

Du lærer om formulering av legemidler, farmakokinetikk, klinisk farmakologi, monitorering av legemidler, samfunnsfarmasi (inkl. legemiddeløkonomi, farmakognosi og statistikk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRM1110, FRM1210, FRM2310

Anbefalte forkunnskaper

FRM1110, FRM1210, FRM2310

Overlappende emner

Ingen

Undervisning

Forelesninger, kollokvier, laboratorieundervisninger og PBL-grupper (problem-basert læring).

Eksamen

Godkjent mappe gjennom hele emnet (gjennomført(godkjent/ikke godkjent) for å kunne gå opp til avsluttende tverrfaglig eksamen.

Deleksamen I (galenisk farmasi) avholdes hver høst. Deleksamen II (tverrfaglig) avholdes hver høst.

Avsluttende tverrfaglig eksamen avholdes hver vår.

Annet

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til Profesjonsstudiet i farmasi ved UiO.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Emnet evalueres våren 2006.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Vår og høst

Emnet går over ett kalenderår fra april til april.

Eksamen

Vår og høst

En deleksamen i Galenisk farmasi og en deleksamen i tverrfaglige emner avholdes hver høst. En avsluttende tverrfaglig eksamen avholdes hver vår. Den endelige eksamenskarakteren er basert på resultatet av disse tre eksamene.

Undervisningsspråk

Norsk