Dette emnet er nedlagt

FRM4720 – Legemiddeltoksikologi og klinisk toksikologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset består av 3 hovedelementer: (1) Generell toksikologi spesielt relevant for legemidler, (2) vurdering av legemidlers toksikologi (generell toksisitet, reproduksjonstoksisitet, gentoksisitet, karsinogenitet, humantoksikologisk testing og sikkerhetsoppfølging. og (3) klinisk toksikologi av legemidler og noen viktige kjemikalier (toksiske doser, diagnose og behandling inkludert bruk av antidoter.

Hva lærer du?

Studentene skal etter å ha gjennomgått kurset fått innsikt i den basaltoksikologien (inkl. toksikokinetikk) som er relevant for legemidler, og kjenne de prinsipper som ligger til grunn for toksikologisk vurdering av nye legemidler og toksikologisk oppfølging av legemidler på markedet. Dessuten skal studentene kjenne til de mest vanlige akutt-toksiske legemidler og kjemikalier, forgiftningssymptomer og litt om behandling og antidoter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått grunnstudium i farmasi eller tilsvarende relevant utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen bygger på PBF251 og PBF252 (gammel studieplan) og FRM1210 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker (nedlagt) og FRM2410 – Formulering og bruk av legemidler (nedlagt) (ny studieplan) i grunnstudiet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid med noe problembasert undervisning. I vårsemesteret onsdager fra kl. 9-16 i perioden januar til mai. Antall kursplasser er begrenset til 8.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 t.). Bokstavkarakter (A-F). Ved få studenter kan muntlig eksamen vurderes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk