Beskjeder

Publisert 20. des. 2017 10:29

Hei alle sammen!

Sensuren er klar og legges inn nå. Sensorveiledningen fins her.

Skulle noen ønske begrunnelse på sensur, kom til rom VK84 (kjeller, vestfløyen) tirsdag 9.1 (08.20-15.00). Hvis det ikke passer, er det også en begrenset mulighet torsdag 11.1 (08.20-09.00 og 14.40-16.00). Er det umulig å møte opp fysisk, er det også greit å ringe 48497352 på tirsdagen (men ikke send epost). Gå gjennom din besvarelse og sammenlign med løsningsforslaget på forhånd! Det er dessverre ikke mulig å få skriftlig begrunnelse eller begrunnelse utenom disse to dagene.

Det blir bestemt innen 16. januar om konten blir muntlig eller skriftlig, og også hvilken dag det blir.  (Alle skriftlige konter gjennomføres 22. og 23. januar, og muntlige gjennomføres vanligvis andre dager.)

Det har vært hyggelig og motiverende å ha dere i elmag! Skulle dere ha faglige...

Publisert 20. nov. 2017 18:43

Se revidert timeplan, det har blitt gjort endringer: 

Onsdag førstkommende: Anbefales til alle. Litt repetisjon og litt motivasjon. Se temaer på timeplanen, jeg lover at det blir både nyttig og spennende.

Mandag i neste uke skal kun handle om de mest sentrale temaene, eksemplene eller oppgavene. Flott med spørsmål fra salen. Alle spørsmål er velkomne så lenge de ikke er for avanserte.

Onsdag i neste uke: Avanserte temaer slik som relativitetsteori (ikke pensum). Spørsmål til pensum eller utover pensum er velkomne.

Publisert 17. nov. 2017 11:53

Prøveeksamen og løsning fins nederst på siden med ukesoppgavene. Prøveeksamen er i en stil slik at den like gjerne kunne vært faktisk eksamen. Men oppgavene er selvfølgelig forskjellige, og det kan også forekomme oppgaver i en annen stil. Arbeidsmengden er ikke nødvendigvis helt lik, men heller ikke veldig forskjellig. Det er vanskelig å bedømme vanskelighetsgrad, men jeg vil tro årets eksamen vil ha samme vanskelighetsgrad eller være noe enklere enn denne prøveeksamen. Men dette er sterkt avhengig av kunnskap og erfaring med ulike deler av pensum og ulike typer oppgaver.

Publisert 13. nov. 2017 09:06

Her kommer noen råd og litt info til eksamensforberedelser.

1. Gjør alle ukesoppgavene (første gangen uten løsning), og repeter ved å se på løsningen. Ukesoppgavene er eksamensrelevante - det har til og med blitt lovet at en av oppgavene på eksamen tar utgangspunkt i en ukesoppgave. Det kan f.eks. innebære at 2-3 deloppgaver på eksamen blir nesten like til tilsvarende deloppgaver fra ukesoppgaver. Spør gjerne hvis det er noe du lurer på. Du må ha full kontroll på dette.

2. Gjør tidligere eksamensoppgaver, mest mulig uten å se på løsning. I stedet for å se på løsningen når det er noe du lurer på, les rundt temaet/metoden i oppgaven i pensumlitteraturen. På denne måten kommer du kanskje gjennom hele pensum i en mer "aktiv" form for lesing? Noen oppgaver er ekstra vanskelige. Ikke bruk mye tid på de vanskelige oppgavene før du har rimelig kontroll på de andre oppgavene.

D...

Publisert 27. okt. 2017 13:35

NB! Listen over labgrupper er endret på, sjekk ny versjon (27.10.17).

Publisert 20. okt. 2017 09:11

I siste del av gruppetimen på fredager, fra ca. klokken 13, vil det være eksperiment(er) som illustrerer elektromagnetiske fenomener. Dette er et forsøk på å gi en mer praktisk tilnærming til teorien, og kanskje avmystifisere deler av det teoretiske pensumet. Det er ofte lettere å forstå et konsept om man ser det i praksis, og ikke bare som tall på et ark. Forsøkene vil variere fra uke til uke, og det vil plutselig kunne dukke opp en liten konkurranse, og kanskje en quiz eller to.
Opplegget arrangeres i forbindelse med et forskningsprosjekt på studentaktiviserende læringsmetoder, drevet av fysikkdidaktikk-gruppa ved Fysisk Institutt. Spørsmål, forslag og tilbakemeldinger kan sendes til Henrik Bjoner Lie: h.b.lie@fys.uio.no.

Publisert 16. okt. 2017 09:31

Før Amperes lov dekker youtube-forelesningene det som er pensum, og inneholder heller ikke noe som ikke er pensum. Etter Amperes lov er det følgende forskjeller:

- Alt som har med vektorpotensialet A å gjøre, er bare orienteringsstoff for oss. Det inkluderer selve beviset av Amperes lov. Det samme gjelder det som handler om Lorenz-potensialene.

- Vi har med en del om kretser i tillegg. Denne delen svarer til notatet "Kretsanalyse basert på elektromagnetisme". Denne delen vil kun foreleses i Store fysiske auditorium, uten noen form for opptak.

Publisert 13. okt. 2017 14:03

Velkommen tilbake til undervisningen etter midtveis. For å få bakgrunn til laboppgavene som nærmer seg, gjør vi et hopp til Faradays lov. I samme slengen blir det demonstrasjon av superleder, sannsylingvis på mandag. Skal ikke se bort fra at vi får noe flytende nitrogen til å leke oss med etterpå.

Publisert 13. okt. 2017 13:58

Riktig svar og resultat kan du nå finne via din insperia-bruker. Evt. se her.

Publisert 4. okt. 2017 11:28

Neste uke blir det gruppetimer på mandag og onsdag, der man bl.a. kan få hjelp til tidligere ukesoppgaver og flervalgsoppgavene. Origo kl. 0815-1200 begge dagene.

Publisert 3. okt. 2017 13:29

Midtveiseksamen i FYS 1120 Elektromagnetisme

Torsdag 12. oktober kl. 09:00-12:00 (3 timer)

Alle 18 oppgaver skal besvares. Lik vekt på alle oppgavene. Ikke minuspoeng for galt svar. Maksimum poengsum for hele oppgavesettet er 18 poeng.

Tillatte hjelpemidler: 

Angell/Øgrim og Lian: Fysiske størrelser og enheter.

Rottman: Matematisk formelsamling.

Godkjent kalkulator.

To sider med formler blir delt ut i eksamenslokalet. Denne formelsamlingen finnes også på første side i oppgavesettet.

Publisert 2. okt. 2017 11:38
Den 28.-29. oktober arrangerer Fysisk fagutvalg en hyttetur for alle FYS-1120-studenter. Det vil være foredragsholder, gruppeoppgaver, natursti og annet moro. 
 
For mer informasjon:
 
For påmelding se:
Publisert 29. sep. 2017 11:28

Pensum til midtveiseksamen: Kompendiet fra starten til og med s. 74 (midt i kap. 3.3). Magnetostatikken (kap. 3) har ikke vært tema for ukesoppgavene før midtveisuka, så den delen kan det bare komme få og enkle spørsmål fra. Formelarket vil bli utdelt på midtveiseksamen.

Midtveiseksamen er en digital eksamen med kun flervalgsoppgaver. Det er kun ett riktig alternativ for hvert spørsmål. Ingen trekk for feil svar. Det er lagt ut øvings-flervalgsoppgaver på siden med ukesoppgaver - disse er for det meste gamle eksamensoppgaver, og noen av dem er vanskelige. Les i kompendiet eller Griffiths i stoffet rundt oppgavene, særlig oppgavene dere ikke helt forstår, og diskuter med hverandre. På den måten lærer man mer enn akkurat selve oppgaven. Oppgavene på midtveiseksamen er selvfølgelig nye oppgaver, så det har liten hensikt kun å pugge svaret på gamle. Bruk gjerne også forumet til diskusjon/hjelp....

Publisert 19. sep. 2017 22:48

Nå er det lagt ut et notat fra forelesningene i vektorkalkulus. Dette er et forelesningsnotat i den forstand at det er et notat som kan brukes til å forelese. Meld gjerne ifra til Henrik om det er uklarheter eller feil i notatet.

Publisert 18. sep. 2017 19:19

I forelesningsplanen stod det fram til nå nettopp at det skulle være forelesning i vektorkalkulus 19. september. Siste forelesning i vektorkalkulus var forrige uke, så det blir ikke vektorkalkulusforelesning 19. september.

Publisert 18. sep. 2017 14:36

Diskusjonsgruppe: Tirsdager,12.15-1300, Ø443A. Mer info her.

Publisert 7. sep. 2017 16:12
Publisert 28. aug. 2017 09:48

Kap. 3.1 i versjonen 3. juli 2017 stemmer bare for ikke-relativistiske hastigheter v, dvs. (v/c)^2 << 1. Dette kapittelet har blitt skrevet om og ny versjon av kompendiet er lagt ut. Last ned på nytt.

For de av dere som allerede har kjøpt papirversjon eller printet ut: Noter dere at kap. 3.1 forutsetter ikke-relativistiske hastigheter. Print i tillegg ut s. 65-69 i den nye versjonen.

Kompendiet er nå utsolgt ved Akademika, men den nye versjonen vil være tilgjengelig der innen få dager.

Publisert 27. aug. 2017 21:03

Fredager fortsatt i Ø443.

Publisert 25. aug. 2017 14:29

Vi prøver å ha de neste forelesningene i Store fysiske auditorium, som angitt på timeplanen. Pass på å fylle tomrommene så får forhåpentligvis alle plass.

Publisert 21. aug. 2017 14:39

Begynn med ukesoppgave 1 denne uka! Ukesoppgaven er lang og du trenger to uker på den. Veiledning / åpne grupper denne uka onsdag 8-12 og fredag 10-14, og neste uke mandag, onsdag og fredag. Kom gjerne tidlig på morgenen mandag og onsdag, da vil det være ekstra god veiledningskapasitet!

Publisert 16. aug. 2017 13:50

Mandag 21.08 kl. 12 i Auditorium 1 i Kjemibygningen. Velkommen!

Publisert 10. aug. 2017 21:35

I elektromagnetisme kommer vi til å trenge vektorkalkulus. Ikke alle har jobbet like mye med dette fra før av, derfor har vi en serie på fire forelesninger (i tillegg til vanlig undervisning) som gir en innføring. Dette er ment som et supplement til dem som enten ikke har tatt MEK1100, eller som vil ha eller trenger ekstra trening i vektorkalkulus. 

Forelesningsplan:

22. august kl 1215-14 - Store fysiske auditorium
29. august kl 1215-14 - Store fysiske auditorium
5. september kl 1215-14 - Store fysiske auditorium
12. september kl 1215-14 - Store fysiske auditorium (Oppsummering)

Forelesningene tar for seg følgende temaer:

  • Hva er en vektor?
  • Notasjon
  • Regneoperasjoner med vektorer: Addisjon, skalering, prikkprodukt og kryssprodukt
  • Felter: Skalare og vektorielle
  • Koordinatsystemer: Kartesiske og kulekoordinater
  • Derivasjon av felter: Gradient,...