Lærebokkapitler

Her vil det legges ut kapittel etter kapittel etter som kurset skrider fram.Innledning (versjon 2. jan. 2013)

Kapittel 1: Fri og dempede svingninger (versjon 4. jan. 2013)

Kapittel 2: Tvungne svingninger og resonans (versjon 10. jan. 2013)

Kapittel 3: Numeriske løsningsmetoder (versjon 14. jan. 2013)

Kapittel 4: Fourieranalyse (versjon 30. jan. 2013) (Kapitlet vil bli skrevet mye om, siden mange studenter trenger mer tid og hjelp til å forstå forskjellen mellom "tidsbildet" og "frekvensbildet" av et signal.)

Kapittel 5: Bølger (versjon 7. feb. 2013)

Kapittel 6: Lyd (versjon 17. feb. 2013)

Kapittel 7: Vannbølger og dispersjon (versjon 21. feb. 2013)

Kapittel 8: Maxwells ligninger og elektromagnetiske bølger (versjon 3. mars 2013)

Kapittel 9: Refleksjon og transmisjon av elektromagnetiske bølger, polarisasjon og dobbeltbrytning (versjon 10. mars 2013)

Kapittel 10: Lysmåling, dispersjon av lys, farger (versjon 22. mars 2013)

Kapittel 11: Geometrisk optikk (versjon 6. april 2013)

Kapittel 12: Interferens - Diffraksjon (versjon 22. april 2013)

Kapittel 13: Koherens, dipolstråling og laser (versjon 9. mai 2013)

Kapittel 14: Wavelettransformasjon (versjon 18. april 2013) [Filer for bruk: bokfink, gjøk, svarttrost, til Elise, WaveletTransform7.m]
NB: Dette kapitlet ble oppdatert 18. april, og versjonen fra 16. april ble da fjernet. Det er kun foretatt endringer i programlistingen s 462-464, og i oppgave 14.8 side 468 og 469. Resten er uforandret. Programlistingen er nå lagt ut som egen fil for å lette bruken.


Kapittel 15: Skinndybde og bølgeledere (versjon 15. mai 2013)
 

Publisert 2. jan. 2013 10:47 - Sist endret 19. mai 2013 10:22