Datapresentasjoner

Her legger vi ut datapresentasjoner (slides) som blir vist under forelesningene.

Formatet er .odp, som er et åpent format for presentasjoner støttet av softwareselskaper som ikke er avhengig av å kidnappe sine brukere.

Forelesning 1 - 16.01.12

Forelesning 2 - 18.01.12

Forelesning 3 - 23.01.12

Forelesning 4 - 25.01.12

Forelesning 5 - 30.01.12

Forelesning 6 - 01.02.12

Forelesning 7 - 06.02.12

Forelesning 8 - 08.02.12

Forelesning 9 - 13.02.12 - Ingen slides for denne forelesningen

Forelesning 10 - 15.02.12

Forelesning 11 - 20.02.12

Forelesning 12 - 22.02.12

Forelesning 13 - 27.02.12

Forelesning 14 - 29.02.12 - Ingen slides for denne forelesningen

Forelesning 15 - 05.03.12

Forelesning 16 - 07.03.12 - Ingen slides for denne forelesningen

Forelesning 17 - 19.03.12

Forelesning 18 - 21.03.12

Forelesning 19 - 26.03.12

Forelesning 20 - 28.03.12

Forelesning 21 - 16.04.12

Forelesning 22 - 18.04.12

Forelesning 23 - 23.04.12

Forelesning 24 - 25.04.12

Forelesning 25 - 02.05.12

Forelesning 26 - 07.05.12

Publisert 16. jan. 2012 11:30 - Sist endret 7. mai 2012 14:30