Sammenfiltring av fotoner

Arnt Inge har et eksperimentelt oppsett for å demonstrere sammenfiltring av fotoner som han har sagt seg villig til å demonstrere torsdag 9. juni og onsdag 15. juni. Sammenfiltring er ikke et direkte eksamensrelevant tema i FYS2140, men om du vil ha en pause fra eksamenslesingen så er det et fascinerende forsøk å se.

Dersom du er interessert så finner du mer informasjon i en beskjed på FYS2130 sin hjemmeside.

Publisert 6. juni 2016 16:42