Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS2150L - Vår 2008

Hei alle sammen! Takk for et hyggelig og produktivt semester! Sensureringen av kurset er nå ferdig, og rettede semesteroppgaver og labrapporter kan hentes hos Carl eller Ellen på Skolelaboratoriet. Vi er borte 11.-15. juni, men ellers stort sett til stede fram til 7/7.

GOD SOMMER

fra kurslederne v/ Ellen

10. juni 2008 12:52

EMNEEVALUERING AV FYS 2150 L

Hei og velkommen tilbake etter praksisperioden! Fysisk fagutvalg vil foreta en emneevaluering av FYS2150L TIRSDAG 8/4 ca. kl. 10. Vi håper at alle vil være til stede og delta i evalueringen!

Vennlig hilsen faglærerne v/ Ellen

25. mars 2008 22:53

Forelesning om datalogging i fysikkundervisningen

Masterstudent Tore A. Danielsen presenterer sin oppgave, "Datalogging i fysikkundervisningen i videregående skole", fredag 15/2 kl. 10.15 i Store fysiske auditorium. Dette kan være av interesse for FYS2150L-studenter. Velkommen! Hilsen Ellen og Carl

13. feb. 2008 10:15