Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEF2210 - Høst 2011

Gamle eksamensoppgaver og løsningsforslag kan lastes ned her

30. nov. 2011 23:33

Reviderte versjoner af presentasjonene som er vist på forelesningene er lagt opp her

Navnet på filene er Kap_nr.pdf

22. nov. 2011 18:47

Forelesning onsdag 23.11.

Dette blir en oppsummeringsforelesning. Hvis det er noen som ønsker at jeg skal ta opp spesielle ting som er uklart så send en e-post: t.k.berntsen@geo.uio.no

18. nov. 2011 13:47