Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2230 - Vår 2006

Legg merke til at forelesningen neste onsdag (8/3) holdes i Visjonariet.

1. mars 2006 14:48

Eksamensdato for emnet er nå fastsatt. Følg lenken under "Eksamen og vurderingsformer" til venstre.

30. jan. 2006 17:22

Husk obligatorisk fremmøte første forelesning nå på onsdag 18/1. Dersom du ikke kan møte, gi beskjed til studieinfo@geo.uio.no. Labundervisningen blir på torsdager med oppstart 19/1.

16. jan. 2006 15:34