Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og feltundervisning, prosjektrapport, ekskursjonsrapport, og avsluttende skriftlig eksamen.

Prosjektrapport

Ekskursjonsrapport

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 8. juni kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Store fysiske lesesal Fysikkbygningen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. apr. 2020 04:10