Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Presentasjon som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 23:11