Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Oppmøte på første forelesning 23. august er obligatorisk. Undervisningen i emnet består av forelesninger, kollokvier, laboratoriearbeid og ekskursjoner. Laboratoriearbeid og ekskursjoner er obligatoriske. Ekskursjonene vil starte umiddelbart etter forelesningene og foregå ut over ettermiddagene.

Forelesninger

Lærere fra Biologisk institutt; Klaus Høiland, Asbjørn Vollestad og Kjetil S. Jakobsen foreleser. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Biologisk institutt.

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. august til 29. november)

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. august til 1. desember)

Laboratorieøvelser og klasseundervisning

Parti 1

Laboratorieøvelser på tirsdager, kollokiver på torsdager.

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 4213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 1. september til 1. desember)

  BIO

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

Parti 2

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 1. september til 1. desember)

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

Parti 3

Laboratorieøvelser på tirsdager, kollokvier på torsdager.

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 1. september til 24. november)

  BIO

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

Parti 4

Laboratorieøvelser på tirsdager, kollokvier på torsdager.

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 1. september til 1. desember)

Parti 5

Laboratorieøvelser på tirsdager, kollokvier på torsdager.

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 1. september til 1. desember)

 • Tirsdag kl. 16:15 -18:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

Parti 6

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 1. september til 1. desember)

 • Tirsdag kl. 16:15 -18:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

Publisert 21. okt. 2005 15:51 - Sist endret 21. okt. 2005 15:51