Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensum for dette kurset i nevnte semester er hentet fra:

Campbell, N.A. & Reece, J.B. (+ medforfttere): Biology, Eight Edition, Pearson, Benjamin Cummings, 2008, International Edition ISBN: 978-0-321-7/0-321-53616-9

(Vær oppmerksom på at pensum fra Kap. 1 til Kap. 16 bare omfatter deler av kapitlene.)

 • Kap 1; side 8-11 (Til Theme: Feedback mechanisms…) 12-18 (til 1.3)
 • Kap 5; side 86-90, Fig 5.5, Fig 5.18, Fig 5.19
 • Kap 6; side 98-99, Fig 6.6, Fig 6.9
 • Kap 12; Fig 12.6
 • Kap 13; fig 13.8 og 13.9
 • Kap 14; fra begynnelsen (side 262) og til 14.4 (side 276)
 • Kap 16; side 308 (Building a Structural Model of DNA;...) 310 -og 320-322 (minus figur 16.22)
 • Kap 21; hele
 • Kap 22; hele
 • Kap 23; hele
 • Kap 24; hele
 • Kap 25; hele
 • Kap 26; hele
 • Kap 27: hele
 • Kap 28; hele
 • Kap 29; hele
 • Kap 30; hele
 • Kap 31; hele
 • Kap 32; hele
 • Kap 33; hele
 • Kap 34; hele
 • Kap 52; hele
 • Kap 53; hele
 • Kap 54; hele
 • Kap 55; hele

I tillegg til læreboka er samtlige laboratorieøvelser + tilhørende kompendier og innleveringsoppgaver pensum.

Publisert 22. apr. 2008 18:49 - Sist endret 16. juni 2008 15:47