Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Emnet har obligatorisk feltkurs i juni samt i første halvdel av august. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen på Biologisk institutt.

Forelesning

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 12. januar til 25. mai)

  • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 15. januar til 28. mai)

Hans Erik Karlsen

Lab

Labgruppe 1

  • Fredag kl. 11:15 -13:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.), Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. januar til 29. mai)

Terje Laskemoen

Labgruppe 2

  • Fredag kl. 13:15 -15:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.), Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. januar til 29. mai)

Terje Laskemoen

Feltkurs

Det arrangeres obligatoriske feltkurs i juni og i august. Feltkursene har en egenandel på 150 kr/dagen.

Publisert 24. okt. 2008 10:48 - Sist endret 12. feb. 2009 15:01