Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at påmeldingsfristen er tidligere - 20. desember. Undervisningen vil være i form av obligatoriske forelesninger og demonstrasjoner. Det er undervisning hver dag hele dagen fra kl. 9.15 - 18. Eksamen fredag 6.1. kl 12- 15. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

Forelesninger

Undervisningen vil være i form av forelesninger og demonstrasjoner. Det er undervisning hver dag hele dagen fra kl. 9.15 - 18. Eksamen fredag 7.1.

  • Mandag 2. januar kl. 09:15 -18:00, Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  • Tirsdag 3. januar kl. 09:15 -18:00, Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  • Onsdag 4. januar kl. 09:15 -18:00, Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  • Torsdag 5. januar kl. 09:15 -18:00, Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  • Fredag 6. januar kl. 09:15 -18:00, Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

Kjell Døving

Forelesninger 1

Kjell Døving

Publisert 17. nov. 2005 14:03 - Sist endret 26. jan. 2006 19:33