Praktisk informasjon og om IN1150 som et rent nettkurs

Et rent nettkurs

Dette kurset er et rent nettkurs, og det er ingen ordinære forelesninger, fellestimer eller gruppetimer, men vi kommer til å ha et løpende digital tilbud hvor du kan stille spørsmål, diskutere faget og få tilbakemelding på oppgaver. Etter hvert vil vi også sette opp noen møteplasser (fysiske eller digitale) hvor du kan få hjelp.

Viktig: Det å ta IN1150 som nettkurs krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid, og derfor bør du så fort som mulig begynne å lese boken og bruke nettkurset.

Timeplan og progresjon

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h20/timeplan/

All erfaring i dette kurset tilsier at kurset blir mer utfordrende fra og med kapittel 9, og det er derfor viktig at du begynner tidlig og jobber jevnt. Vi har derfor laget en ukeplan med anbefalt studieprogresjon. Det er ikke nødvendig at du følger denne, men det er viktig å arbeide jevnt slik at du rekker å komme gjennom alt før eksamen. En annen grunn til at det er viktig å holde tempoet oppe, er at vi satt opp noen tidsfrister for når du kan levere oppgaver og få dem rettet.

Innleveringsoppgaver

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h20/innleveringer/

For å ta eksamen i IN1150 må du levere og få godkjent en viss mengde innleveringsoppgaver. Informasjon om dette vil du kunne finne på siden med innleveringsoppgaver. Kort fortalt: Du kan selv velge når du vil levere oppgavene, og vi retter og gir tilbakemelding alle innleveringene forløpende og så fort vi klarer. For hvert kapittel har vi valgt ut fire oppgaver som hver er verdt to poeng, og kravet for å få ta eksamen er at man har fått 96 poeng. Innleveringene kan skje når som helst inntil åtte tidsfrister som er jevnt fordelt utover semesteret. Se siden med innleveringsoppgaver for detaljer.

Publisert 20. aug. 2020 12:36 - Sist endret 20. aug. 2020 12:36