Ofte stilte spørsmål

Om innleveringsoppgaver

Jeg har fått godkjent innleveringsoppgaver fra et tidligere semester. Må jeg levere på nytt?

Hvis du fått godkjent innleveringsoppgavene i IN1150 eller INF1080 fra før, og dermed hatt rett til å ta eksamen, trenger du ikke å levere dem på nytt. Du burde da kunne se det i Studentweb, og du trenger ikke gjøre noe ekstra.

På den annen side, dersom du ønsker tilbakemeldinger på innleveringer dette semesteret, er du selvsagt hjertelig velkommen til å levere oppgaver på nytt.

Hvis du ikke har hatt eksamensrett, må du levere innleveringsoppgaver og delta som om du tok kurset for første gang; det er ingen overføring av poeng eller innleveringer fra semester til semester.

Må jeg bruke LaTeX?

Vi anbefaler alle å bruke LaTeX til å skrive innleveringsoppgavene, men det er ikke nødvendig. Det går også an å føre inn oppgavene for hånd, med penn og papir, og levere dette i en PDF-fil. Du kan også bruke andre programmer og metoder, men du må levere det som en PDF-fil. En svært enkel måte å bruke LaTeX på er ved å bruke Overleaf. Informasjon om dette, sammen med forskjellige eksempler og maler, ligger på siden med innleveringer.

Hvordan kommer jeg i gang med LaTeX?

Først bør du lese nøye det som står på siden om innleveringer. Der ligger det blant annet en mal som du kan bruke som utgangspunkt for innleveringer, en oversikt over nyttige LaTeX-kommander som brukes mye i IN1150 og eksempler på Venn-diagrammer og sannhetsverditabeller. På sidene til Overleaf ligger det mange gode ressurser, for eksempel disse to:

Om IN1150 som nettkurs

Bør jeg ta IN1150 som nettkurs?

Det kommer an på. Det å ta IN1150 som nettkurs er i hovedsak et selvstudium som krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid. Det er ingen ordinære forelesninger, fellestimer eller gruppetimer, og innholdet i kurset er læreboken og nettkurssidene. Dette kurset går også på våren som et ordinært kurs, og da er opplegget strukturert med fellestimer fire timer i uken  og gruppeundervisning to timer i uken. Du må selv vurdere hva som passer best for deg.

Er det ikke noe fysisk oppmøte? I timeplanen er det informasjon om tid og sted.

Dette kurset går som et rent nettkurs om høsten, og det er i utgangspunktet ikke noe oppmøte. Det kan riktignok hende at vi setter opp en møteplass hvor man få hjelp og stille spørsmål, og informasjon om dette kommer i så fall på nettsidene.

Definisjonsspørsmål

Er 0 et naturlig tall?

I dette kurset har vi valgt å inkludere null som det første naturlige tallet. Det kunne ha vært definert annerledes, og vi hadde kunnet droppe null, men siden vi er informatikere er det naturlig å begynne med null.

Se for eksempel https://www.wikiwand.com/en/Natural_number for en diskusjon om dette.

Publisert 20. aug. 2020 13:40 - Sist endret 10. sep. 2020 10:41