Detaljert undervisningsplan

Løsning på oppgaver gjennomgått i plenum legges ut på nettet etter timen (send mail til Joakim Sundnes hvis dette ikke er gjort).

19/8-25/8

Oppgaver i plenum: 1.1 (1plus1.py, side 42), 1.2 (hello_world.py, side 43) fra boka

Forelesninger: kap. 1 (formulas)

Forberedelser: Les lecture notes kap 1 og lærebok kap.1.1-1.5 + oppg. 1.1, 1.2

Foreleser: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 1.8 (formulas_shapes.py, side 43) fra boka, 1.1 (massdensity.py, side 5), 1.2 (solarmass.py, side 5) fra fysikkheftet, 1.1 (glucose.py, side 1) fra kjemiheftet

Mer informasjon om uke 34

26/8-1/9

Oppgaver i plenum: 1.3 (seconds2years.py, side 43), 1.4 (length_conversion.py, side 43), 1.12 (egg.py, side 46), 2.1 (f2c_table_while.py, side 82), 2.4 (odd.py, side 82), 2.8 (ball_table1.py, side 83), 2.3 (primes.py, side 82) fra boka

Forelesninger: kap. 2 (loops, lists)

Forberedelser: Les lecture notes kap 2 og lærebok kap.2 + oppg. 1.3, 1.4, 1.12, 2.1, 2.4, 2.8, 2.3

Foreleser: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 1.17 (find_errors_roots.py, side 48), 2.12 (sum_for.py, side 84), 2.13 (interest_rate_loop.py, side 85), 2.5 (sum_int.py, side 82) fra boka, 2.2 (relativistic_momentum.py, side 8) fra fysikkheftet, 1.3 (ideal_gas.py, side 1), 2.1 (energy_levels.py, side 3) fra kjemiheftet

Mer informasjon om uke 35

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 1.6 (interest_rate.py, side 43), 1.11 (kick.py, side 45) fra boka, 1.2 (population.py, side 2) fra oppgaveheftet

2/9-8/9

Oppgaver i plenum: 2.7 (coor.py, side 83), 2.14 (inverse_sine.py, side 85), 2.15 (index_nested_list.py, side 85), 3.20 (hw_func.py, side 136), 3.23 (egg_func.py, side 137), 3.28 (maxmin_list.py, side 139) fra boka

Forelesninger: kap. 3 (functions, if-tests)

Forberedelser: Les lecture notes kap.3 og lærebok kap. 3 + oppg. 2.7, 2.14, 2.15, 3.20, 3.23, 3.28

Foreleser: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 3.4 (f2c.py, side 128), 2.2 (f2c_approx_table.py, side 82), 2.22 (time_while.py, side 88), 3.36 (L3_recursive.py, side 142), 3.37 (cos_sum.py, side 142), 3.21 (sinesum1.py, side 136), 3.11 (trapezint.py, side 130) fra boka, 3.1 (nernst_function.py, side 5), 3.3 (pH_titration.py, side 5) fra kjemiheftet

Mer informasjon om uke 36

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 2.4 (odd.py, side 82), 2.9 (ball_table2.py, side 83) fra boka, 2.4 (sum_for.py, side 4), 2.10 (alkane.py, side 7), 2.6 (population_table.py, side 5) fra oppgaveheftet

9/9-15/9

Oppgaver i plenum: 2.19 (repeated_sqrt.py, side 87), 2.20 (machine_zero.py, side 87), 2.21 (compare_floats.py, side 87), 3.7 (sum_func.py, side 129), 4.1 (f2c_qa.py, side 216), 4.2 (f2c_cml.py, side 216), 4.3 (f2c_file_read.py, side 216), 4.4 (f2c_file_read_write.py, side 217) fra boka

Forelesninger: kap. 4 (user input, error handling)

Forberedelser: Les lecture notes kap.4 og lærebok kap. 4 + oppg. 2.19, 2.20, 2.21, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Foreleser: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 4.17 (weekday.py, side 221), 4.19 (unnamed_exception.py, side 221), 4.21 (sinesum2.py, side 222), 4.22 (sinesum3.py, side 222), 4.23 (math_identities_failures.py, side 222) fra boka, 4.2 (particle_accelerator.py, side 16), 4.5 (newton_gravitation_file.py, side 19) fra fysikkheftet, 4.1 (nernst_equation2.py, side 7) fra kjemiheftet

Mer informasjon om uke 37

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 2.2 (f2c_approx_table.py, side 82) fra boka, 2.7 (population_table2.py, side 5), 3.1 (pop_func.py, side 7), 3.4 (half_wave.py, side 8), 3.5 (triangle_area.py, side 9) fra oppgaveheftet

16/9-22/9

Oppgaver i plenum: 4.5 (f2c_cml_exc.py, side 217), 4.6 (objects_qa.py, side 217), 4.7 (objects_cml.py, side 217), 5.7 (slicing.py, side 314), 5.9 (plot_ball1.py, side 314), 5.10 (plot_ball2.py, side 314), 5.11 (plot_ball3.py, side 314), 5.13 (plot_trajectory.py, side 314) fra boka

Forelesninger: kap. 5 (arrays, plotting)

Forberedelser: Les lecture notes kap.5 og lærebok kap.5 + oppg. 4.5, 4.6, 4.7, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13

Foreleser: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 5.40 (plot_velocity_pipeflow.py, side 327), 5.45 (energy_physics.py, side 328), 5.46 (plot_w.py, side 328) fra boka, 5.2 (momentum_plot.py, side 20), 5.3 (capacitor_vectorization.py, side 21) fra fysikkheftet

Mer informasjon om uke 38

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 4.10 (ball_cml.py, side 218), 4.11 (ball_cml_qa.py, side 218) fra boka, 4.1 (quadratic_roots_input.py, side 11), 4.3 (quadratic_roots_error.py, side 11), 4.4 (quadratic_roots_error2.py, side 11), 4.7 (read_file_isotopes.py, side 12) fra oppgaveheftet

23/9-29/9

Oppgaver i plenum: A.1 (sequence_limits.py, side 671), A.4 (loan.py, side 672), 5.29 (judge_plot.py, side 322), 5.39 (animate_Taylor_series.py, side 326) fra boka

Om plotting: Hintet i oppgave 5.39 refererer til scitools, vi skal bruke funksjoner i matplotlib, se avsnitt 5.3.4 i boka

Forelesninger: app. A (difference eqs.)

Forberedelser: Les lecture notes app. A og lærebok app. A + oppg. A.1, A.4, 5.29, 5.39

Foreleser: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: A.6 (fortune_and_inflation2.py, side 672), A.12 (diffeq_midpoint.py, side 675) fra boka

Mer informasjon om uke 39

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 4.10 (temp_read_write.py, side 14), 5.1 (fill_log_arrays_loop.py, side 15), 5.2 (fill_log_arrays_vec.py, side 15), 5.4 (oscillating_spring.py, side 15) fra oppgaveheftet

30/9-6/10

Oppgaver i plenum: A.14 (sin_Taylor_series_diffeq.py, side 676), 5.14 (read_2columns.py, side 315) fra boka

Forelesninger: kap 6 (dictionaries, strings)

Forberedelser: Les lecture notes kap 6 og lærebok kap 6 + oppg. A.14, 5.14

Forelesere: Ole Christian Lingjærde og Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: A.13 (arclength.py, side 675), A.19 (growth_logistic2.py, side 678) fra boka

Mer informasjon om uke 40

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 5.12 (f2c_shortcut_plot.py, side 314), 5.28 (plot_wavepacket.py, side 322) fra boka, 5.13 (approx_abs.py, side 19), 5.14 (graph1.py, side 20) fra oppgaveheftet

Om plotting: Bruk matplotlib (ikke scitools) til alle plot i de obligatoriske oppgavene.

7/10-13/10

Midttermineksamen.

14/10-20/10

Oppgaver i plenum: 5.16 (read_density_data.py, side 316), 5.18 (fit_density_data.py, side 317), 6.7 (humans.py, side 404), 6.9 (area_triangle_dict.py, side 405), 7.1 (F.py, side 470), 6.11 (poly_diff.py, side 405), 7.2 (Account2.py, side 471) fra boka

Forelesninger: kap 7 (classes)

Forberedelser: Les lecture notes kap 7 og lærebok kap. 7 + oppg. 5.16, 5.18, 6.7, 6.9, 7.1, 6.11, 7.2

Foreleser: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 6.5 (stars_data_dict1.py, side 403), 6.6 (stars_data_dict2.py, side 404), 6.13 (text2func.py, side 406) fra boka, 6.2 (constants_hydrogen.py, side 27) fra fysikkheftet

Mer informasjon om uke 42

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 5.32 (plot_Taylor_sin.py, side 323), A.3 (growth_years_efficient.py, side 672), A.5 (fortune_and_inflation1.py, side 672) fra boka, 5.10 (band_structure.py, side 18), A.2 (fibonacci.py, side 39), A.4 (finding_pi.py, side 40) fra oppgaveheftet

Om plotting: Bruk matplotlib (ikke scitools) til alle plot i obligatoriske oppgaver.

21/10-27/10

Oppgaver i plenum: 7.3 (Account3.py, side 471), 7.10 (Hello.py, side 474), 7.11 (F2.py, side 474), 7.12 (Sum.py, side 474), 7.25 (Polynomial_sub.py, side 480) fra boka

Forelesninger: kap. 7 (classes), 9.1-9.2 (OO programming)

Forberedelser: Les lecture notes kap 9 og lærebok kap. 9.1-9.2 + oppg. 7.3, 7.10, 7.11, 7.12, 7.25

Foreleser: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 6.12 (cml_functions.py, side 405), 6.14 (temperature_data.py, side 407), 5.19 (fit_pendulum_data.py, side 318) fra boka, 7.1 (Planet.py, side 31) fra fysikkheftet, 6.1 (autotitrator.py, side 17) fra kjemiheftet

Mer informasjon om uke 43

Obligatoriske innleveringsoppgaver: A.15 (cos_Taylor_series_diffeq.py, side 677, 2 poeng), 6.3 (density_improved.py, side 403), 6.4 (read_error.py, side 403) fra boka, 6.4 (atm_moon.py, side 23), A.3 (disease.py, side 39) fra oppgaveheftet

Om plotting: Bruk matplotlib (ikke scitools) til alle plot i de obligatoriske oppgavene.

28/10-3/11

Oppgaver i plenum: 9.1 (dir_subclass.py, side 635), 9.3 (sin_plus_quadratic.py, side 636), 9.4 (Polynomial_hier.py, side 636) fra boka

Forelesninger: 9.1-9.2 (OO programming) og app. E.1-E.2 Programming of differential equations

Forberedelser: Les lecture notes app E og lærebok app E.1-E.2 + oppg. 9.1, 9.3, 9.4

Foreleser: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 9.8 (boundary_layer_derivative.py, side 637), 9.9 (Sine12.py, side 637) fra boka

Mer informasjon om uke 44

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 9.2 (Cubic_Poly4.py, side 635), 9.11 (Backward2.py, side 638), 7.5 (Quadratic.py, side 472), 7.6 (Line.py, side 472), 7.11 (F2.py, side 474) fra boka, 7.1 (class_people.py, side 27) fra oppgaveheftet

4/11-10/11

Oppgaver i plenum: 9.6 (PolarPoint.py, side 636), E.21 (RK4_func.py, side 811), E.22 (RK4_class.py, side 811) fra boka

Forelesninger: app. E.1-E.2 + E.3.1-E.3.2 Programming of differential equations

Forberedelser: Les lecture notes app E og lærebok app E.1-E.2 + oppg. 9.6, E.21, E.22

Foreleser: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 9.10 (numdiff_classes.py, side 638), 7.34 (minmaxf.py, side 484) fra boka

Mer informasjon om uke 45

Obligatoriske innleveringsoppgaver: E.1 (simple_ODE_func.py, side 802), E.2 (simple_ODE_class.py, side 802), E.3 (simple_ODE_class_ODESolver.py, side 802), E.30 (RungeKutta2_func.py, side 813) fra boka, E.1 (decrease_dt.py, side 34), E.2 (midpoint.py, side 34) fra oppgaveheftet

11/11-17/11

Oppgaver i plenum: E.29 (radioactive_decay2.py, side 813), E.49 (predator_prey.py, side 824) fra boka

Forelesninger: om det avsluttende prosjektet ang. modellering av smittsomme sykdommer (med innlevering neste uke).

Forberedelser: Les lecture notes app E og lærebok app E.1-E.2 + oppg. E.29, E.49

Foreleser: Joakim Sundnes

Obligatoriske innleveringsoppgaver: E.16 (radioactive_decay.py, side 809, 2 poeng), E.40 (electric_circuit.py, side 817) fra boka, E.4 (coffee.py, side 43, 2 points), E.5 (compare_methods.py, side 44, 2 points) fra oppgaveheftet

18/11-24/11

Obligatoriske innleveringsoppgaver: E.8 (bjorgvin.py, side 49, 3 points), E.9 (SIRD.py, side 51, 3 points), E.10 (SIRD_interaction.py, side 52, 3 points), E.11 (plague.py, side 54, 3 points) fra oppgaveheftet

Av Joakim Sundnes
Publisert 8. nov. 2019 14:32 - Sist endret 28. jan. 2020 12:32