Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Mappevurdering og avsluttende muntlig eksamen.

Første mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Andre mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Tredje mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mar. 2021 11:45