Prosjektarbeid og Eksamen i IN1910

Alle personer som ønsker å ta IN1910 bes om å fylle ut følgende nettskjema

 

IN1910 har mappeevaluering samt muntlig eksamen som vurderingsform. Det vil bli gitt tre prosjektarbeid som skal leveres inn. Alle tre innleveringene må være godkjente (minst 50% rett) for å få bestått karakter i emnet.

Datoer for de tre prosjektene blir som følger:

  1. Mandag 2. september til Fredag 20. september
  2. Mandag 7. oktober til Fredag 25. oktober
  3. Mandag 11. november til Fredag 29. november

Prosjektet vil bli lagt ut på morgenen, med frist for innlevering ved midnatt. Dette betyr effektivt at det er over 2 uker til rådighet for hvert prosjekt. Merk at prosjekt 3 legges nærmere opp mot eksamen en det som er vanlig for obligatoriske innleveringer i andre emner, dette er fordi prosjektene anses som en del av eksamen i emnet og ikke som vanlige obliger.

Dersom du trenger tilrettelegging eller utsettelse på prosjektene er det bare å ta kontakt med studieinfo.

Hvert prosjektarbeid skal gjennomføres i par. Disse parene vil bli tilfeldig fordelt, og det vil være nye fordelinger for hvert prosjekt.

Informasjon om hva som kreves for å få godkjent prosjektet oppgis i prosjektbeskrivelsen. Der vil det også oppgis informasjon om hvordan prosjektet skal leveres.

Informasjon om muntlig eksamen kommer senere.

Publisert 19. aug. 2019 10:01 - Sist endret 19. aug. 2019 10:29