Tidligere eksamen

Her finner du en pdf-eksport av fjorårets (2019) Inspera-eksamen i IN2110. Denne er ment som hjelp for å danne seg et bilde av hva slags type spørsmål dere kan forvente å få på eksamen, men merk at det er flere grunner til at den ikke vil være 100% representativ. For det første har pensum endret seg noe fra i fjor. For eksempel vil ikke spørsmålene som angår kontekstfrie grammatikker og CKY-parsing lenger være akuelle (heller ikke noen av de leksikalske relasjonene det spørres om). Samtidig er det enkelte andre temaer som er med i pensum i år men ikke ble dekket i fjor (f.eks. praktiske anvendelser som maskinoversettelse). Videre vil jo selve eksamensformen være noe annerledes i 2020 pga korona-situasjonen, men hjemmeeksamen over flere dager (se beskjed om dette her). Dette vil naturligvis føre til at noen spørsmål vil vinkles på andre måter, f.eks. ved å kreve større grad av refleksjon. Vi kommer tilbake med nærmere presiseringer rundt eksamensformen om kort tid.

Publisert 2. apr. 2020 21:37 - Sist endret 3. apr. 2020 16:12