Obligatoriske oppgaver

Oppdatering til teksten under i lys av korona-situasjonen: Vi har nå endret poengkravet for å bestå obliger fra 12 til 8 (av 20 mulige poeng). For de to siste innleveringene (oblig 2a + 2b) har vi i tillegg redusert arbeidsmengden vesentlig.  

IN2110 har 2 obligatoriske oppgaver, hver i 2 deler (a+b), slik at det tilsammen blir 4 innleveringer. Man kan oppnå opptil 10 poeng per innlevering, og man må ha minst 12 8 poeng (av 20 mulige) per oblig for å gå videre. Merk at begge obligene må vurderes som bestått for å kunne ta eksamen.  

Dette systemet betyr at hvis du gjør det dårlig på f.eks 1a så vil du få mulighet til å hente deg inn igjen på 1b. Samtidig er det viktig å merke seg at det ikke er anledning til omleveringer. Hvis en oblig (a+b) ikke blir godkjent får man altså ikke flere sjanser.

Det er tillatt å levere obligene som gruppearbeid. Man kan være opptil 3 i en gruppe. Merk at det ikke er anledning til bytte grupper mellom del-innleveringene a/b for en oblig (men det er greit å bytte mellom oblig 1 og 2). Gruppene må registreres i Devilry. Vi oppmuntrer til å levere obligene gruppevis, men det er også mulig å levere individuelt.

Innleveringsfrister utsettes kun i forbindelse med sykdom (3 kalenderdager ved egenmelding eller ev. lengre med legeerklæring som da må leveres til studieadministrasjonen). Omlevering vil som nevnt ikke være mulig. Det forutsettes at alle har lest det generelle regelverket for levering av obligatoriske oppgaver ved IFI, og også er klar over rutinene for behandling av fuskesaker.

Oppgavetekster, pre-kode og løsningsforslag vil bli distribuert via eget git-repo for obliger og gruppetimer (krever innlogging med UiO-brukernavn og passord; konto opprettes ved første innlogging): https://github.uio.no/IN2110/in2110-lab

Obligkalender

  Tema Ut Inn Oppgave
(1a) Dokumentvektorer og klassifikasjon tirsdag 28/1 tirsdag 18/2
fredag 21/2
Se tekst og pre-kode i repoet `in2110-lab' her.
(1b) Logistisk regresjon og sekvensmodeller tirsdag 25/2

tirsdag 24/3

tirsdag 31/3

Se tekst og pre-kode i repoet `in2110-lab' her.
(2a) Parsing

tirsdag 24/3

tirsdag 31/3

tirsdag 21/4 Se tekst og pre-kode i repoet `in2110-lab' her.
(2b) Anvendelser tirsdag 21/4 tirsdag 12/5 Se tekst og pre-kode i repoet 'in2110-lab' her.

 

 

Publisert 7. jan. 2020 13:39 - Sist endret 8. mai 2020 10:16