Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

3 hjemmeeksamener.

Første hjemmeeksamen

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Andre hjemmeeksamen

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Tredje hjemmeeksamen

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jun. 2022 20:13