IN5060 – Ytelse i distribuerte systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Å forstå grensene for systemytelsen og flaskehalsene i distribuerte systemer er utfordrende og meget viktig for utplasseringen av ethvert moderne høyytelsessystem. Emnet tar for seg teknikker du kan bruke for å korrekt analysere systemytelsen og videre finne flaskehalsene i end-to-end-systemet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet har du fått kunnskap om:

 • krav og løsninger i forbindelse med ytelse i distribuerte systemer og erfaring i å designe og utføre eksperimenter
 • eksperimenter i forbindelse med algoritmer og systemarkitekturer og erfaring med å evaluere og forbedre ytelse
 • hvordan du kan presentere og visualisere analysedata for å fremheve de viktigste resultatene. Studentene og lærerne diskuterer gruppenes resultater i fellesskap.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN3230 – Nettverk/INF3190/INF240 og IN3000 – Operativsystemer/INF3151/INF242

Overlappende emner

Undervisning

 1. 4 timer forelesning i uken over 6 uker
 2. 4 timer grupper: 12 (i sett på 3 bolker)
 3. Tre muntlige, interaktive presentasjoner av postere: 9 timer (i sett på 3 timer)
  • Presentasjonen er obligatorisk
  • Oppmøte på alle presentasjonenen er obligatorisk
  • Kun gyldige i samme semester
 4. Tre hjemmeeksamener
  • Rapport om platformspesifikke valg og ytelsesoppnåelse (karaktertellende)
  • Fungerende kildekode (karaktertellende)
  • Postere som illustrerer ytelsesresultatene (obligatorisk, men blir ikke gitt karakter)

Eksamen

Endelig karakter vil bli utdelt basert på 3 oppgaver (hjemmeeksamen) med muntlig presentasjon som utgjør ca 33% hver. Mangler en gradert oppgave tillates fortsatt deltakelse i de gjenværende eksamenene. Alle eksamener må tas i løpet av samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5072 – Performance in Distributed Systems (videreført), INF5071 – Performance in distributed systems (nedlagt), INF5070 – Mediatjener og distribusjonssystemer (nedlagt), INF9072 – Performance in Distributed Systems (videreført), IN9060 – Ytelse i distribuerte systemer, INF-SERV

Hjelpemidler til eksamen

Alle, men ingen tekst eller kode kan være gjengitt ordrett fra en annen kilde

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 21:18:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)