Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Rapport.

Innleveringsfrist: 2. juni kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før innlevering av rapport

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2022 01:21