IN5470 – Avansert forskningstema i design av IT

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innføring i et tema der forskere fra Design-gruppen er aktive, og vil derfor kunne variere fra år til år. Emnet gjennomgår grunnleggende litteratur og viktige rammeverk innenfor det valgte temaet slik at studentene får et godt grunnlag for å skrive sin masteroppgave innenfor temaet. Målet er at masteroppgaven kan bidra i forskningen i Design-gruppen. Emnet legger vekt på teoretisk forståelse og praktiske eksperimenter innenfor det aktuelle fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet kan du

  • Forklare viktige begreper innenfor fagfeltet
  • Beskrive sentrale rammeverk for design i fagfeltet
  • Omsette begreper og rammeverk i fagfeltet i konkrete design-forslag
  • Bruke rammeverket i analyse og evaluering av egne og andres design-løsninger

Opptak til emnet

Det er totalt 12 plasser i emnet. Rangeringsregler:

  1. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon med emnet i godkjent studieplan og som skriver oppgave om årets tema
  2. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon
  3. Studenter ved IFI som i tidligere emner (f.eks. IN1060 eller IN3010) har skrevet prosjektoppgave innen årets tema

IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjonIN1060 – Bruksorientert designIN3010 – Transformativt design

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, diskusjoner og konkrete oppgaver. Undervisningen vil bli avholdt over en 4-5 ukers periode, fortrinnsvis hele dager for å passe med andre emner.

Det er krav om 80% oppmøte i undervisningen og det kreves aktiv deltakelse i diskusjoner. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen består av en større skriftlig rapport som teller 100%. For å kunne ta eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent og godkjent i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (videreført), INF9205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (nedlagt)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. mai 2022 09:20:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)