IN5470 – Avansert forskningstema i design av IT

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innføring i et tema der forskere fra Design-gruppen er aktive, og vil derfor kunne variere fra år til år. Emnet gjennomgår grunnleggende litteratur og viktige rammeverk innenfor det valgte temaet slik at studentene får et godt grunnlag for å skrive sin masteroppgave innenfor temaet. Målet er at masteroppgaven kan bidra i forskningen i Design-gruppen. Emnet legger vekt på teoretisk forståelse og praktiske eksperimenter innenfor det aktuelle fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet kan du

  • Forklare viktige begreper innenfor fagfeltet
  • Beskrive sentrale rammeverk for design i fagfeltet
  • Omsette begreper og rammeverk i fagfeltet i konkrete design-forslag
  • Bruke rammeverket i analyse og evaluering av egne og andres design-løsninger

Opptak til emnet

Det er totalt 12 plasser i emnet. Rangeringsregler:

  1. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon med emnet i godkjent studieplan og som skriver oppgave om årets tema
  2. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon
  3. Bachelor-studenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon med enkeltemne-studierett på Master, som i tidligere emner (f.eks. INF1510/IN1060 eller INF2260) har skrevet prosjektoppgave innen årets tema
  4. Studenter ved IFI som i tidligere emner (f.eks. INF1510/IN1060 eller INF2260) har skrevet prosjektoppgave innen årets tema

IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjonIN1060 – Bruksorientert designIN2020 – Metoder i interaksjonsdesign/INF2260 – Interaksjonsdesign (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, diskusjoner og konkrete oppgaver. Undervisningen vil bli avholdt over en 4-5 ukers periode, fortrinnsvis hele dager for å passe med andre emner.

Det er krav om 80% oppmøte i undervisningen og det kreves aktiv deltakelse i diskusjoner. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen består av en større skriftlig rapport som teller 100%. For å kunne ta eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent og godkjent i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (videreført), INF9205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (nedlagt)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2020 23:28:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)