Semesterside for INF1010 - Vår 2016

Oppdatert med oppgave 4 (JavaFX) 26. mai kl 18.00.  Har du lastet ned før dette tidspunkt, last ned på nytt. (Gjelder ikke nynorsk-versjonen).

Bortsett fra den omarbeidede oppgave 4, er prøveeksamen lik eksamen fra 2015

Vi anbefaler på det sterkeste at man gjør et forsøk på å løse oppgavene. Gjerne under forhold som ligner en virkelig eksamen for å få trening:

  • Skriv for hånd.
  • Løs oppgaven alene.
  • 6 timer totalt.
  • Boka eneste hjelpemiddel.
  • Oppgavetekst og vedlegg på papir.

Det vil være mulig å stille spørsmål om oppgaven på termstuetimene, se beskjeden nedenfor.

26. mai 2016 07:38