Pensum/læringskrav

Pensumbøker:

William S. Davi and T.M. Rajkumar:: "Operating Systems: A Systematic View", 6. utgave, 2004. Addison-Wesley. ISBN: 0-321-26751-6.

  • Detaljert pensum oversikt: kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 og 13

  • Kursorisk pensum oversikt (leses som bakgrunnsinformasjon for det over): kap. 4, 7 og 11. I tillegg kan kap. 16 - 18 leses som tillegg til boken under

Stig Jensen:: "Introduksjon til datakommunikasjon", 2. utgave, 2002. Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 82-05-30513-7.

  • Detaljert pensum oversikt: kap.1,2, kap.3 untatt s.56-67, kap.4 untatt s.73-79, kap.5 untatt "glidende vindu prot.", kap.7 untatt s.130-149, kap.8 untatt s.154-157 og s.163-167, kap.9, kap.10 untatt s.203-207, kap.11, kap.13 untatt s.247-259, kap.14.

  • Kursorisk pensum oversikt (leses som bakgrunnsinformasjon for det over): Resten av boka

Foiler fra forelesninger

Ukeoppgaver

NB! Kursorisk pensum er stoff som det er fint å kunne noe om, bakgrunnsmateriale, etc. - det vil si at det er fint å ha lest dette også, men det blir ingen direkte spørsmål fra dette på eksamen.

Anbefalt litteratur:

Brian W. Kernighan, Dennis M.Ritchie: The C Programming Language, 1988. Prentice Hall. ISBN: 0-13-110362-8.

Samuel P. Harbison and Guy L. Steele:: "C: A Reference Manual", 2002. Prentice Hall. ISBN: 0-13-089592-X.

Tomasz Muldner:: "C for java programmers", 2000. Addison Wesley. ISBN: 0-201-70279-7.

Lawrence Besaw: Berkeley UNIX System Calls and Interprocess Communication, http://www.ifi.uio.no/~inf1060/Litteratur/UNIXsockets.pdf.

Publisert 21. apr. 2005 12:51 - Sist endret 29. nov. 2005 09:01