Dette emnet er erstattet av IN2090 – Databaser og datamodellering.