Generell

Sist endret 29. mars 2017 21:12 av Omid Mirmotahari

Her legger jeg ut det som blir tatt opp og lagt på forelesningen. 

Sist endret 9. mai 2017 17:02 av Dag Langmyhr

Her kommer screencastene for de ulike forelesningene. Ved starten av semesteret ligger forelesningene for 2016 her, men for programmeringsdelen blir de erstattet med årets forelesninger etter hvert.