Dette emnet er erstattet av IN2040 – Funksjonell programmering.

Semesterside for INF2810 - Vår 2016

Mens vi jobbet med karakterbegrunnelse i dag ble det oppdaget en klippe-og-lime feil i regnearket vårt, som gjorde at 18 studenter fikk feil karakter før sommeren (hvorav ti stykker skulle egentlig hatt bedre karakter, og åtte dårligere).  Dette gjelder kandidater #401, #402, #404, #405, #406, #409, #410, #412, #418, #420, #421, #422, #423, #426, #427, #431, #432, #433.  Vi har sendt en korrigert karakterliste til studieadministrasjonen i dag.  Vi beklager mangelfull kvalitetssikring i rutinene våre og ulempene dette måtte medføre for de som er berørt!

 

1. aug. 2016 15:14

Sensuren er nå klar og under kan dere se karakterfordelingen (rettingen har tatt høyde for at oppgavesettet var noe omfattende i år). Her vises karakter / prosent av ståkarakterer / antall:

A 10.2% (19)  
B 28.5% (53)  
C 35.5% (66)  
D 16.1% (30)  
E  9.7% (18)
Strykprosenten var på 8.4% (dvs. 17 av 203 besvarelser). 

Husk at løsningsforslag ligger ute, sammen med selve oppgaveteksten

Minner også om at det er mulig å be om begrunnelse for karakter (muntlig). Man må da søke via studieadministrasjonen og så blir det avtalt et møte med Stephan og Erik i august hvor man kan gå igjennom besvarelsen.

God sommer!

30. juni 2016 09:48

oversiktssiden for eksamensoppgaver har vi nå lagt til årets eksamenstekst sammen med et løsningsforslag.

11. juni 2016 00:43

Informasjon om oppmøtested for eksamen i INF2810 kommer i Studentweb. før kl. 12:30 i dag.

9. juni 2016 10:08

For dem som ikke var på siste forelesning: Her er lista over hvem som klarte å sanke inn flest oblig-poeng gjennom semesteret og dermed er vinnerne av årets obligkonkurranse i inf2810 (og i tråd med tradisjonen vinner en rekursiv t-skjorte):

1. plass med 61 poeng:
Eivind Alexander Bergem

2. plass med 58 poeng:
Tony Valle
Matias Hermanrud Fjeld
Kristine Jevne Berge
Jan Inge Lamo
Morten Aske Kolstad

3. plass med 57 poeng: 
Ingvild Larsen

Gratulerer, veldig imponerende!!

7. juni 2016 10:07

Siden med tidligere eksamensoppgaver har nå blitt oppdatert til å også inkludere engelske versjoner i tillegg til løsningsforslag.

31. mai 2016 18:42

Et løsningsforslag til 3b ligger nå ute på obligsiden.

31. mai 2016 09:11

Gruppetimene kommer til å gå som vanlig ut neste uke (23-27. mai). Her kan dere f.eks få hjelp til å løse tidligere eksamensoppgaver. I tillegg vil det også bli gitt én ekstra gruppetime i uke 22, nemlig onsdagsgruppa 1. juni (12:15-14:00, Fortress), og alle er velkomne her også til å få hjelp med alle spørsmål de måtte ha i eksamensinnspurten.

19. mai 2016 12:25

denne siden ligger det eksempler på tidligere eksamensoppgaver i kurset. Prøveeksamen kommer til å bli gjennomgått på siste forelesning 31/5.

11. mai 2016 15:34

Dere finner nå et løsningsforslag til innlevering 3a på obligsiden, og som alltid anbefaler vi alle å se over dette. Spesielt kan være greit å forsikre seg om at man forstår løsningen på memoiseringsoppgaven som kanskje var den mest krevende deloppgaven her konseptuelt sett.

10. mai 2016 09:51