Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Programmering i et funksjonelt programmeringsspråk. Rekursjon. Abstrakte datastrukturer. Datastyrt programmering, memoisering, objektorientering, lister og strømmer. Styrker og svakheter ved funksjonell programmering sammenlignet med imperativ programmering. Semantikk for evaluering av funksjonskall og interpretering av funksjonelle programmer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2040

  • behersker du grunnleggende teknikker fra paradigmet for funksjonell programmering.
  • har du trening i å bruke abstraksjon for å strukturere programmer.
  • kan du forklare og bruke rekursjon generelt, og skille mellom rekursive og iterative prosesser.
  • kan du skrive og bruke høyereordens prosedyrer.
  • behersker du teknikker for utsatt evaluering for å jobbe med uendelige datastrukturer som f.eks. strømmer.
  • har du innsikt i ulike modeller for hvordan kode evalueres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF2810 – Funksjonell programmering (videreført)

10 sp mot HUMIT2710 – Funksjonell programmering (nedlagt), 10 sp mot HUMIT2710MN – Funksjonell programmering (nedlagt), innholdet er dekket av det tidligere SLI230.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppe hver uke. I tillegg gis det veiledning av studentene ved datamaskin. Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser. Den første oppgaven skal løses individuelt. De resterende skal løses i grupper på 2-3 studenter. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF2810 – Funksjonell programmering (videreført), HUMIT2710 - Funksjonell programmering, HUMIT2710MN - Funksjonell programmering og SLI230.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Høst 2019

Første gang høsten 2019

Eksamen

Samme som undervisning

Undervisningsspråk

Norsk