Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Beskjeder

Publisert 14. mai 2006 15:44

Evalueringen av kurset er nå åpnet. Det er obligatorisk å svare på den, og vi bruker Nettskjema til å evaluere kurset.

Publisert 19. apr. 2006 20:35

Tekst til hjemmeeksamen 2 ligger nå ut i første versjon. Torsdag 20.4. kan det stilles spørsmål om oppgaven i gruppetimen. Til fredag 21.4. tar vi gjerne imot meldinger om problemer med oppgaveteksten.

Publisert 15. mars 2006 17:33

Torsdag 16.03. vil det komme tipps og forklaringer til hjemmeeksamen 1 i gruppeundervisningen.

Publisert 2. mars 2006 16:28

Innleveringer burde nå være registrerte i godkjentlistesystemet.

Publisert 1. mars 2006 14:53

Innleveringer i INF3190 og INF4190 vil bli registrert i godkjentlistesystemet så snart som den er fikset slik at vi KAN gjøre det.

Publisert 28. feb. 2006 14:30

Husk gjesteforelesningen i morgen, 1.mars 2006. Niels Aakvaag fra ABB kommer for å gi mer innsyn i trådløse protokoller!

Publisert 25. feb. 2006 00:17

INF4190 studenter som har problemer med å laste opp oblig 1, bruk linken for innlevering for INF4190 som ligger under orakelsidene

Publisert 20. feb. 2006 21:32

E-post adresse til orakel er: inf3190-orakel(at)ifi.uio.no

Publisert 13. feb. 2006 12:54

Orakeltjenesten er nå igang. Se under orakelsiden for tid og sted. På denne siden kommer vi også til å publisere diverse dokumentasjoner og tips til obligene.

Publisert 1. feb. 2006 17:12

Fristene for oblig og hjemmeeksamener er fastsatt: Fristen for obligen er den 24.februar, fristene for hjemmeeksamene vil være 31.mars og 5.mai. Oppgavene utleveres to uker før fristen.

Publisert 1. feb. 2006 17:11

Studenter som har tatt kurset før og fått godkjent alle obligene trenger ikke levere oblig/hjemme-eksamener våren 2006, men vil kunne gå opp til avsluttende eksamen som i så fall teller 100%. De kan selvsagt også velge å levere hjemme-eksamen 1 og 2 våren 2006. Disse vil i så fall telle 40%. Studenter som har fulgt kurset tidligere, men ikke fått godkjent ALLE obligene fra tidligere, må levere oblig/hjemme-eksamener på vanlig måte våren 2006.

Publisert 1. feb. 2006 17:10

Vi vil i INF3190/4190 foreta en "underveisevaluering" av kursopplegget og gjennomføringen basert på tilbakemeldinger fra studentene. Det er derfor viktig at dere gir oss innspill om dette enten muntlig eller via epost slik at vi eventuelt kan endre på ting underveis.

Publisert 26. jan. 2006 13:45

De første ukeoppgavene er nå tilgjengelig på kursiden.

Publisert 8. des. 2005 10:58

Melding fra studieadministrasjonen:

Merk at en fellesøvelse og orakler har erstattet undervisning i smågrupper.