Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen

Tid: 23. mai kl. 09:00 (9 timer).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 13:17