Informasjon om øvingsopplegget

Informasjon om øvingsopplegget

 • Det vil bli gitt oppgavesett til 12 av undervisningsukene. En oversikt over de aktuelle ukene vil etterhvert bli publisert i undervisningsplanen.
 • Hvert oppgavesett består av en rekke oppgaver med en angitt poengsum. En øving regnes som bestått dersom besvarelsen vurderes til å gi mer enn 5 poeng (50% rett)
 • Oppgavene gjennomgås og rettes i øvingstimene.
  • Gruppelærer går stegvis gjennom oppgavesettet på tavlen
  • Øvingene samles inn ved starten av timen, stokkes og deles ut igjen for retting av en medstudent. Poengscoren på oppgaven i oppgavesettet vektes med 0 for galt svar, 0.5 for halvriktig svar og 1 for riktig svar. Gruppelærer gir føringer for hva som regnes som full/halv/null score
  • Navnet på den som har rettet og poengsummer skal føres på øvingen. Selvretting er selvsagt ikke ok. 
  • Den ferdig rettede øvingen leveres til gruppelærer for kontrollretting og registrering av poeng. Gruppelærer er den som avgjør hvorvidt en øving skal underkjennes. 
 • Godkjente/underkjente øvinger registreres fortløpende i Devilry. Gruppelærer vil levere tilbake de rettede øvingene minst to uker etter øvingstimen. 
 • For å få gå opp til eksamen i INF3470 så må du ha fått 6 av øvingene godkjent. For studenter oppmeldt på INF4470 må 8 øvinger være godkjent. 
 • Dersom du har fulgt kurset tidligere og har godkjent øvingsopplegg fra da, trenger du ikke følge årets øvingssystem. 

Unntak

 • I særskilte tilfeller kan øvinger rettes direkte av gruppelærer. Dette gjelder ved sykdom og annet gyldig fravær
 • Merk: Slike unntak SKAL forhåndsgodkjennes av faglærer og øvingene skal være innlevert innen første øvingstime på fredagen starter, mao innen kl.10.00.

Frister

 • Øvinger legges tilgjengelig på hjemmesiden ca.2 uker i forkant av innlevering
 • Øvingene rettes på øvingsforelesningene på fredager. Dette impliserer obligatorisk fremmøte
 • Ved sykdom (jf. punktet "Unntak" over), skal øvingene være gruppelærer i hende innen fredag kl.10.00. 

Krav til ukeoppgaver

 • Alle innleverte oppgavesett skal være lett leselige, dette betyr både at du skal skrive pent/tydelig og at du skal skrive gode forklaringer på hva du gjør der det trengs.
 • Alle håndtegnede grafer skal være skikkelig utført, dvs. med angitte akseverdier og -beskrivelser. De skal være tegnet i fornuftige størrelser.
 • All nødvendig mellomregning skal føres.
   
 • Det skal komme klart frem hva som er det endelige svaret på en oppgave.

Oppgavefusk og krav til selvstendighet

Det forventes at alle innleverte oppgaver er selvstendige arbeider. Dette betyr ikke at dere ikke kan samarbeide med andre om å løse oppgavene, tvert imot, vi oppfordrer til samarbeid. Betydningen av dette er at alt du leverer inn må være ditt eget verk, og dette medfører at du må kunne gjøre rede for det hvis du blir spurt.

Publisert 29. juni 2017 11:37 - Sist endret 26. juli 2018 14:56