Presisering til Oblig 3: I …

Presisering til Oblig 3: I definisjonen av 2-RETTET-HAMILTONBARHET i oppgave 2 skal det også være et krav om at de to løkkene skal være disjunkte. Når det snakkes om vanlig (urettet) HAMILTONBARHET var det ment den varianten som spør etter en enkel løkke som er innom alle noder en gang, men om man har misforstått og trodd det var den med spørsmål om en enkel vei så er det OK.

Publisert 15. nov. 2009 11:01 - Sist endret 3. des. 2009 22:56