Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
27.08.2009Petter Kristiansen  NB: Store Aud., Inf.bygget  Litt fra Kap 1 og 2 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' kompendium til IN210.  Intro og oversiktsstoff om effektivitets-klasser, etc. Foiler og Notat om O-notasjon. Kompendiet. 
03.09.2008Petter Kristiansen  Lille Aud., Inf.bygget  Kap 20 (Berman & Paul)  Søk i strenger. Foiler 
10.09.2009Petter Kristiansen  Lille Aud., Inf.bygget  Kap 9 (B&P)  Dynamisk programmering. Foiler 
17.09.2009Petter Kristiansen og Torbjørn Rognes fra Bioinformatikk  Lille Aud., Inf.bygget  Kapittel 6 (unntatt 6.5 og 6.7) og kapittel 11.4 (Mark Allen Weiss)  Første time: Implementasjoner av prioritetskøer. Foiler og Notat om sortering. Aktuelle sider i Weiss.

Andre time: Om algoritmer som brukes i Bio-informatikk (f.eks. søk i genstrenger). Foiler  

24.09.2009Petter Kristiansen  NB: Rom Alfa-Omega, NR, 4.etg, inf.bygget  Kapittel 10 og 23.1--4 (B&P)  Søk: Dybde- og bredde-søk, priorites-søk og A*-søk. Foiler

A*-paperet skal finnes på bilioteket. (A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths, Hart, Nisson, Raphael, 1968).

D*-paperet (Begge for interesserte) 

01.10.2009Stein Krogdahl og Rune Djurhuus  Lille Aud., Inf.bygget  Kap 23.5 (B&P): Alfa-beta-avskjæring. Dessuten om sjakkprogrammer ved Rune Djurhuus. Han holdt et tilsvarende foredrag i fjor, og man kan se på foilene hans der.  Foiler til første time

Andre time: Rune Djurhuus holder gjesteforelesning om sjakkprogrammer. Han er stormester (GM) i sjakk, har en sjakkspalte i Aftenposten (og har master-grad fra Ifi!!). Foiler til sjakk-forelesningen 

08.10.2009Stein Krogdahl  Lille Aud., Inf.bygget   Uavgjørbarhet (uløslige problemer)  Bl.a. fra "forelesning" 2 og 3 i Kompendiet (Karabeg/Djuurhus) Foiler 
15.10.2009Stein Krogdahl  NB: Store Aud., Inf.bygget  NP-kompletthet  Bl.a. fra kompendiet (Karabeg/Djuurhus), boka Kap 26, m.m. Foiler 
22.10.2009Stein Krogdahl  Lille Aud., Inf.bygget   NP-kompletthet  Bl.a. fra kompendiet (Karabeg/Djuurhus), boka Kap 26, m.m. Foiler 
29.10.2009Forelesningen avlyst på grunn av Dagen@ifi 
05.11.2009Stein Krogdahl  Lille Aud., Inf.bygget   Kap 14 (B&P)  Matchinger og flyt i grafer. Foiler (noe korrigert, bl.a. en kant på siste foil). 
12.11.2009Petter Kristiansen  Lille Aud., Inf.bygget   Kap 8.6.1 og 8.6.2 (B&P)  Grafiske algoritmer. Foiler 
19.11.2009Petter Kristiansen (Siste ordinære forelesning)  Lille Aud., Inf.bygget   Umedgjørlig, hva nå?  Hva gjør vi når problemene våre er umedgjørlige eller verre. Vi ser på etpar teknikker og resultater. Foiler 
26.11.2009Ingen undervisning (se 3/12)       
03.12.2009PK og SK  NB: Rommet Alfa-Omega i 4. etg i Inf.bygget  Gjennomgang av fjorårets eksamen  Eksamen 2008 finnes bare med innlagte løsningsforslag. Det ligger her

Foiler brukt av Petter Kristiansen om Eksamen 2008  

11.12.2009EKSAMEN   Kl 09.00 (3 timer)     
Publisert 19. aug. 2009 16:55 - Sist endret 9. des. 2010 14:54