Dette emnet er erstattet av IN2100 – Logikk for systemanalyse.

Timeplan