Dette emnet er erstattet av IN2100 – Logikk for systemanalyse.

Semesterside for INF4232 - Vår 2018

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med INF3232 – Logikk for systemanalyse (videreført). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Se semestersiden til INF 3232 for all informasjon om INF4232.

Merk at første forelesning (17. januar) er avlyst (meddommeri).

English: Please see the course page for INF 3232 for all information regarding INF 4232. Note also that the lecture Wednesday January 17 is cancelled (jury duty).

 

9. jan. 2018 14:26